Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Dodržiavame vaše základné práva na súkromie a ochranu údajov. Striktne obmedzujeme spracovanie vašich osobných údajov na minimum možné pre konkrétne účely popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov a snažíme sa využívať služby iba tých spoločností, ktoré rešpektujú vaše súkromie.

Cookies

Na našej stránke používame súbory cookies. Súbory cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo údajov, ktoré sa odosielajú do vášho počítača pri návšteve našich webových stránok. Zahŕňajú zber a uchovávanie osobných informácií.

Inštalujeme iba tie cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre správne fungovanie našej webovej stránky.

Vaše práva na ochranu údajov

Používame registráciu používateľov na webových stránkach, ktorá je povinná pre úplnú funkčnosť školení a kurzov. Za týmto účelom zhromažďujeme vaše osobné údaje. Podľa čl. 13 ods. 1 a ods. 2 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 27. apríla 2016 (GDPR) vás informujeme, že:

  • Správcom vašich osobných údajov je Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad;
  • Môžete sa obrátiť na pracovníka pre ochranu údajov na adrese (info@sospotrebitelov.sk);
  • Vaše osobné údaje budú spracované na základe udeleného súhlasu s cieľom poskytnúť vám funkčnosť webovej stránky;
  • Vaše osobné údaje budú poskytnuté neziskovej spotrebiteľskej organizácii Federacja Konsumentów v Poľsku, ktorá je hostiteľom tejto platformy Moodle, avšak Federacja Konsumentów ich nepoužije na žiadne iné účely okrem spracovania školení a kurzov Moodle;
  • Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej inej tretej strane na žiadne iné účely;
  • Máte právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenos údajov, vznesenie námietky a odvolanie súhlasu bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred odvolaním;
  • Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, porušuje ustanovenia Všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 27. apríla 2016(GDPR).

Zmeny našich zásad

Môže sa stať, že budeme musieť zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov, napríklad, aby sme vyhoveli novým právnym požiadavkám. Ak urobíme nejaké zmeny v našich zásadách, zverejníme tieto informácie na našej webovej stránke; dátum a obsah zmeny budú tiež zreteľne uvedené.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky, sťažnosti alebo dotazy týkajúce sa toho, ako používame vaše údaje, odporúčame vám, aby ste nás kontaktovali a urobíme všetko pre ich vyriešenie.

Naše kontaktné údaje:

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 058 01 Poprad, info@sospotrebitelov.sk, tel. č. 052/286 13 00.

Last modified: Saturday, 5 December 2020, 3:14 PM